Төвийн үйл ажиллагааны гол чиглэлүүд

 • Монгол хэл, бичгийн сургалт;
 • Монголын уран зохиол, түүхийн сургалт;
 • Монгол номын сан;
 • Лекц, семинар, хурал;
 • Монгол үндэсний урлаг, дуу, хөгжим, бүжиг, сонгодог хөгжмийн сургалт болон тэдгээрийн тоглолт, концерт зохион байгуулах;
 • Үндэсний болон бусад спорт, хөлөгт тоглоом,наадгайн сургалт болон тэдгээрийн тэмцээн уралдаан;
 • Үндэсний гар урлал, хувцас, хоол хүнсний сургалт;
 • АНУ-ын холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн аливаа шашны зан үйл хийх, хурал цугларалт хийх, бясалгал хийх;
 • Үндэсний тэмдэглэлт баяр, ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээ, хүлээн авалтууд зохион байгуулах;
 • Үндэсний онцлогтой үзэсгэлэн, худалдаа;
 • Гэр бүл, өсвөр үе, ахмад настнуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа;
 • Монгол гаралтай иргэдэд зориулсан хандив, буяны үйл ажиллагаа;