Алсын хараа, Эрхэм зорилго

Алсын хараа

Даяаршилд ондооших Монгол өв  соёлоо эрхэмлэн авч үлдэх, өвлүүлэн таниулах


Эрхэм зорилго

“Монгол Өв Соёлын Төв”нь АНУ-ын төвийн бүсэд амьдарч буй монгол гаралтай иргэдийн соёлын хэрэгцээг хангах,  хойч үедээ монгол хэл, өв соёл,түүх, ёс заншлаа өвлүүлэн үлдээх, заан сургах, монгол амин чанарыг бэхжүүлэх чиглэлээр нийтийн эрх ашгийн төлөө тогтмол үйл ажиллагаа явуулах.

Иргэдийн тогтмол уулзаж, танилцан нөхөрлөх, биенээсээ суралцах, мэдээлэл солилцох таатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх;

Залуу үедээ монгол хэл,өв соёл, урлаг, уран зохиол, ёс заншлаас заан сургаж, өвлүүлэх;

Монгол, Америкийн ард түмний найрамдал, харилцан ойлголцлыг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх;